Spoznajte Tokaj plavbou po rieke Bodrog

Vychutnajte si celodenný výlet loďou a spoznajte východoslovenský región prostredníctvom „vodnej cesty“.

Pozývame Vás tak na nezabudnuteľné fakultatívne výlety loďou vo Vinohradníckej oblasti Tokaj.

Plavba začína v lodnom prístave za obcou Viničky a preplaviť sa môžete až do susedného Maďarska, kde je pre Vás pripravený program.

Súčasťou plavby je slovný výklad o zaujímavostiach rieky Bodrog, pohostenie, prechod pri najnižšom bode Slovenska – Klín n/Bodrogom a krásne prírodne scenérie toku rieky.

Program plavby:
– odchod z Viničiek o 9:00 hod. (loď kotví pod cestným mostom)
– výklad na lodi o rieke Bodrog
– ukážka najnižšieho bodu v SR
– krátky film o rieke Bodrog
– príchod do Sarospataku o 10:30 hod.
– voľný program: návšteva hradu, termálne kúpalisko, excelentný obed
– odchod zo Sarospataku o 15:00 hod.
– príchod do Viničiek o 17:00 hod.

Možné sú aj súkromné plavby – oslavy narodenín, stretnutia, porady, školské výlety, malé svadby.

 

Máj 2016

Zdroj: Tokajská vínna cesta

Web: Viac informácií o plavbe

Kontakt

LUMIX trade

Hviezdoslavova 1020/8

075 01 Trebišov

Tel.: ,

E-mail: plavba.bodrog@gmail.com

Web: www.lumixtrade.sk

plavba