Národné parky

Národné parky Slovenska sú najcennejšie prírodné územia Slovenskej republiky. V súlade s európskymi i svetovými kritériami plnia dve základné úlohy: zachovanie vzácnej prírody a jej sprístupnenie pre realizáciu voľnočasových aktivít. Na území Slovenska sa nachádza deväť národných parkov.

Iná definícia podľa 543/2002 Z.z. § 19: Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Na území národného parku platí tretí stupeň ochrany.

 

Národný park Veľká Fatra – NPVF

1 Národný park Veľká Fatra je najmladším národným Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Poloniny – NPP

polo Národný park Poloniny je najvýchodnejšie Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Muránska planina

mu Národný park Muránska planina patrí medzi Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Slovenský kras

kr Národný park Slovenský kras leží na Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Nízke Tatry – NAPANT

n Národný park Nízke Tatry – NAPANT sa rozprestiera Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Slovenský raj

jj Národný park Slovenský raj sa nachádza na Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Národný park Malá Fatra

fa Národný park Malá Fatra (MPMF) sa nachádza Čítaj Viac…

………………………………………………………………………………………………

Pieninský narodný park – PIENAP

pie Pieninský narodný park (PIENAP) je rozlohou Čítaj Viac…

……………………………………………………………………………………………